studietrip HEERLEN   18-19 MEI 2017

Heerlen is een boeiend voorbeeld van een stad die momenteel een transitie ondergaat. In de jaren ’60 en beginjaren ’70, tijdens de mijnbouwperiode, behoorde Heerlen tot de rijkste steden van ons land. De stad had reeds eerder een naam opgebouwd als een moderne en dynamische stad, met een grote interesse in moderne architectuur en met oog voor de toekomst. Een van de grootste Nederlandse architecten van de 20ste eeuw, die hier mede vorm aan heeft gegeven, is de Heerlenaar, ir. Frits Peutz.


Heerlen ontwikkelde zich, in die tijd, tot de vierde koopstad van Nederland en het optimisme voor de toekomst leek ongebreideld. Met de sluiting van de mijnen werd een nieuwe, donkere werkelijkheid geschapen. Ondanks pogingen van de overheid om alternatieve werkgelegenheid te ontwikkelen, kreeg het zelfvertrouwen van de bevolking een grote klap te verwerken. De mijnbouw bepaalde in hoge mate de cultuur van deze regio. Met het verdwijnen van deze, zo karakteristieke, industrie, verdween ook het culturele karakter en voelde men zich ontheemd. Er volgden jaren van krimp. Dat vond zijn weerslag in het vertrek van velen naar andere oorden.

De bewoners bleven achter met een verminderd zelfvertrouwen en trots. De perceptie over het imago van de stad veranderde sterk. De stad kreeg te maken met een negatieve uitstraling. Met als gevolg, sociale problemen als drugsgebruik en criminaliteit. De afgelopen jaren heeft Heerlen zich ingezet om weer het pad omhoog in te slaan. De verschillende overheden en private ondernemers hebben zich sterk gemaakt om de negatieve perceptie van de stad bij haar eigen bevolking om te vormen.

Langzaam maar zeker begint dit beleid vruchten af te werpen. Heerlen is een stad met een sterk cultureel leven, dat dicht bij de bevolking staat. Het is ook een stad die nu actief bezig is haar leefomgeving te verbeteren en zich in te zetten voor een langetermijnvisie. De uitdaging is om de perceptie van de buitenwacht over de stad te verbeteren, zodat er weer ondernemerslust ontstaat en mensen van buiten weer in Heerlen willen gaan wonen en werken. De stad heeft, om dit te bereiken, vele initiatieven ondernomen.

USF wilt u graag deelgenoot maken van dit proces, deze transformatie; van een stad van pessimisme en krimp naar stad van optimisme en groei.

 

Programma studietrip Heerlen

18-19 mei 2017

 

Donderdag 18 Mei 2017

10.00 uur – 10.15 uur; aankomst hotel Abdij Rolduc

10.30 uur – 10.45 uur; gezamelijke busrit naar stadhuis Heerlen

10.45 uur – 11.15 uur; ontvangst/koffie en introductie, in het stadhuis

11.15 uur – 12.00 uur; lezing wethouder Barry Braeken over de toekomstvisie van Heerlen, in het stadhuis

12.00 uur – 12.45 uur; lezing Ton van Mastrigt, voormalig stedenbouwkundige gemeente Heerlen, over de historie van Heerlen, in het stadhuis

13.00 uur – 13.45 uur; lunch in Brasserie Mijnstreek, Cultureel Centrum Schunck

14.00 uur – 15.15 uur; korte lezing curator Leni ter Haar over de rol van het Cultureel Centrum Schunck en een rondleiding door het “Glaspaleis”.

15.30 uur – 16.15 uur; korte wandeling met rondleiding Hema, huis en kantoor ir. F. Peutz, en warenhuis Kneepkens (nu galerie)

16.30 uur – 17.00 uur; lezing Peter Verkoulen, CEO Brightlands Smart Services Campus, en/of Conclusion in SCC. Heerlen als kennisstad.

17.00 uur – 17.30 uur; rondleiding in Smart Service Campus

17.30 uur – 17.40 uur; gedicht Michelle Bracke, voormalig stadsdichter gemeente Heerlen

17.45 uur – 18.30 uur; lezing Michel Huisman, initiatiefnemer Maankwartier, het belang van cultuur voor de transitie v/d stad, in Schunck

18.30 uur – 18.45 uur; terug naar hotel

19.00 uur – 21.30 uur; borrel en diner in hotel en evaluatie met de groep

 

Vrijdag 19 mei 2017

09.00 uur – 09.45 uur; lezing Bart Temme, urban ondernemer, over Urban Heerlen en perceptievorming, op C’Mill

09.45 uur – 10.30 uur; lezing Loek Radix, CEO LIOF, over de rol van LIOF en de provincie, op C’Mill

10.45 uur – 11.45 uur; intro en korte rondleiding C’Mill (voormalig Philips terrein) door Geerd Simonis, directeur C’Mill

11.45 uur – 12.45 uur; rondleiding per bus naar Schrijnenhuis van ir. F. Peutz en hoofdkantoor AZL van Wiel Arets

13.00 uur – 14.00 uur; lunch op nader te bepalen locatie

14.15 uur – 15.15 uur; lezing prof. ir. Jo Coenen, curator IBA Parkstad, over de rol van IBA voor de transitie van de stad, in Schunck

15.30 uur – 16.30 uur; rondleiding interieur C&A en exterieur Rietveldhuis met in de bus gedichten van Michelle Bracke

16.30 uur – 17.00 uur; evaluatie in hotel, afscheid en vertrek.

 

 

SCHOUWBURG HEERLEN

GLASPALEIS SCHUNCK

THEATER ROYAL